Słoneczne dachy będą powstawać w woj. wielkopolskim. W ramach programu „Mój prąd” dofinansowane zostaną spółdzielnie mieszkaniowe.

100 mln złotych – taką kwotę otrzymają wspólnoty mieszkaniowe w formie dotacji oraz pożyczki.

80% kwoty stanowić będą preferencyjne pożyczki (oprocentowanie wg stawki WIBOR, minimalnie 2% w skali roku)

20% środków przeznaczy NFOŚiGW z Poznania

Ponadto 10% pożyczki z budżetu Państwa może zostać umorzona. Wg wyliczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej inwestycja warta 2,1 mln zł w przeciągu 25 lat przełoży się na oszczędności w wysokości aż 8,3 mln zł.

– Sukces programu „Mój prąd” i zainteresowanie Polaków dotacjami na przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne rozbudziły nasze apetyty na więcej. Dlatego rozszerzamy ofertę finansową (…) w Poznaniu przeprowadzimy pilotaż, który włączy budynki wielkopolskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w trwającą rewolucję fotowoltaiczną – skomentował minister klimatu Michał Kurtyka.

Program rusza od 1 marca 2020r, a porozumienie „Słoneczny dach” zostało już podpisane 27 stycznia przez prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego.